Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
/Kornel Makuszyński/

„Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany.”
/Józef Czechowicz/

„Czytanie to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.”
/Jarosław Iwaszkiewicz/

 

Nauczyciel bibliotekarz: - mgr Anna Gawliczek
   
Godziny pracy biblioteki:  
Poniedziałek: 8:00 - 13:00
Środa: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 13:00
   

OPIS BIBLIOTEKI:

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 11 tyś. woluminów.

Biblioteka składa się z jednego, dużego pomieszczenia, podzielonego na wypożyczalnię i czytelnię. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. W czytelni dysponujemy 20 miejscami dla uczniów. Na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, katalogów: alfabetycznego i rzeczowego oraz kartoteki zagadnieniowej.

Na tablicach wewnątrz biblioteki oraz na korytarzu przygotowujemy liczne gazetki związane z rocznicami, obchodami i wydarzeniami kulturalnymi.

W bibliotece funkcjonuje Kółko Czytelnicze. Stale współpracuje z biblioteką aktyw biblioteczny.

Organizujemy i współorganizujemy akcje, konkursy i imprezy szkolne.

 

Regulamin czytelni: pdf  
Regulamin wzpożyczalni: pdf  
Regulamin udostępniania darmowych podręczników: pdf  

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach