Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

 

DYREKCJA
DYREKTOR - mgr Sławomir Jarzyna
WICEDYREKTOR  - mgr  Anna Kurcius
   
KADRA PEDAGOGICZNA
język polski - Marta Witkowska 

język angielski - Anna Kurcius
- Kamila Chodór
- Joanna Kihl

język niemiecki - Michna Katarzyna

matematyka - Joanna Lubnau

informatyka - Patrycja Grzesiak

historia - Aleksandra Bedła-Jasińska

chemia - Beata Machulec

muzyka - Sławomir Jarzyna

plastyka - Joanna Knapek 

fizyka - Stanisława Szajna 

geografia - Barbara Myrcik

przyroda

- Barbara Myrcik
biologia - Maria Wierzbicka 

nauczanie wczesnoszkolne - Lidia Bień
- Kamila Chodór
- MonikaGabrysiak 

wychowanie fizyczne - Mateusz Jurasz

technika - Joanna Knapek 

religia/etyka - PatrycjaGrzesiak 

biblioteka - Anna Gawliczek 

zajęcia rewalidacyjne - Mariola Bubula   
- Gabriela Stoch  

świetlica - Karina Rogowska-Rozmus 
- Maria Wierzbicka 
- Lidia Bień
- Monika Gabrysiak
- Patrycja Grzesiak 

psycholog szkolny - Gabriela Stoch 

wiedza o społeczeństwie - Edward Ulrych 

wychowanie do życia w rodzinie - Edward Ulrych 

edukacja dla bezpieczeństwa - Mateusz Jurasz

 
 
KADRA NIEPADAGOGICZNA
 

- Marzena Barchańska 
- Urszula Burkot 
- Beata Brombosz 
- Katarzyna Gawin 
- Andrzej Gepfert 
- Aneta Gierlotka 
- Józef Janicki 
- Barbara Jureczko 
- Kinga Kempka 
- Bogdan Kieras 
- Zofia Kobiela 
- Justyna Kral-Kupka 
- Dagmara Knap-Słota 
- Małgorzata Łęcka-Bogucka 
- Edward Mirocha 
- Bożena Skrzyp
- Henryk Staszkiewicz 
- Mirosława Szymkowiak 
- Marcel Wypiór 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach