Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

ul. Spółdzielczości 21
40-642 katowice

telefon / fax: 32 202 83 54
e-mail: sp56katowice@gmail.com

 

SEKRETARZ SZKOŁY

Justyna Kral-Kupka
Monika Bulska

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres sp56katowice@gmail.com.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu

Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

 

Mapka dojazdu:

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach