Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

 

Od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r. dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

2024 02 27 e nabor1

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych
i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 13.00.

 

Od dnia 22 kwietnia do 7 maja 2024 r. trwa rekrutacja uzupełniająca dla dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz rekrutacja dla dzieci poza obwodem naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

2024 02 27 e nabor1

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych
i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 22 kwietnia do 7 maja 2024 r. do godz.13.00.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami..

 

AKTUALNOŚCI

Informacja dla rodziców pdf  
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE pdf  
Obwód Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika pdf  
Potwierdzenie woli: pdf  
     
   

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach