Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Ważna informacja dla rodziców i uczniów

Informujemy , że z dniem 1 stycznia 2007r. weszła w życie ustawa o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz. 1635 z dnia 08.12.2006r) ,
która zmienia wysokość opłat za duplikaty uczniowskich legitymacji szkolnych oraz świadectw.

AKTUALNA OPŁATA ZA LEGITYMACJE ORAZ ŚWIADECTWA:
LEGITYMACJE – 9,00 PLN
DUPLIKATY ŚWIADECTWA- 26,00 PLN

WPŁATY NA KONTO:
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 
w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21
37 1020 2313 0000 3402 0622 8854

Tytułem imię i nazwisko ucznia ( absolwenta) oraz skróconą nazwę ZSO2
Wpłat nie przyjmujemy w sekretariacie szkoły. WNIOSEK

 

Wniosek o wydanie duplikatu: pdf

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach