Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: pdf

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 

Przewodnicząca: Anna Musioł
   
Zastępca przewodniczącej:  Julia Kubok
   
Sekretarz: Rafał Rolnik
   
Opiekun SU:  p. Marta Witkowska
 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach