Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

 

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora projektu: Aleksandra Bedła-Jasińska

Temat projektu: Hilary Herman, bohater z Katowic-Ochojca, nauczyciel naszej szkoły.

Nasze liceum włączyło się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego pn. „Szkoła Patriotów” organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu.

Od września 1933 roku w murach naszej szkoły pracował Hilary Herman nauczyciel – bohater. Uczył śpiewu, muzyki, historii i matematyki, prowadził szkolny chór „Słowik”. Podczas okupacji był członkiem tajnej organizacji „Ku wolności”. Z narażeniem życia prowadził lekcje w języku polskim, działał w ruchu oporu, rozdawał książki napisane w języku polskim. Następnie przeniósł się do Chrzanowa, gdzie uratował życie wielu ludzi ściganych przez niemiecką policję. Zebrał informacje o zbrodniarzach wojennych, które przekazane zostały do Londynu. Aresztowany przez Niemców i zamordowany 3 września1944 r.

 

Regulamin konkursu Szkoła Patriotów pdf

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach