Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  
foto 01

Uczniowe klasy pierwszej przywitali oficjalnie Jesień. Klasę przystroiły przyniesione przez nich skarby lasu - kasztany, żołędzie, szyszki, orzechy, przepiękne kolorowe liście, a także grzyby. Nowopowstały "Kącik przyrodniczy" jest po prostu przepiękny. Pierwszaki wykonały również pracę plastyczną (wyklejankę) pt. "Kolory jesieni", którą można podziwiać na naszym szkolnym korytarzu w gablocie klasy I.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach